AGENDA

***

25.10.2021 MONDAY

Opening
Moderated by: Agnieszka Gromkowska-Melosik    

 • 8.30 – Bogumiła Kaniewska, Rector of Adam Mickiewicz University – AMU Poznań
 • 8:45 – Agnieszka Gromkowska-Melosik and Robert Kmieciak, Vice-Deans of Faculty of Educational Studies & Faculty of Political Sciences and Journalism, AMU Poznań
 • 9.00 – Przemysław Wojtaszek, Vice-Rector, AMU Poznań
 • 9:20 – Zbyszko Melosik, Vice-Rector, AMU Poznań
 • 9:30 – Agnieszka Cybal-Michalska, Dean of the Faculty of Educational Studies, AMU Poznań
 • 9:45 – Andrzej Stelmach, Dean of the Faculty of Political Sciences and Journalism, AMU Poznań
 • 10:00 – AMU introductory movie

Lectures – session 1
Moderated by: Tomasz R. Szymczyński, Bartosz Hordecki 

 • 11:30 – Jack Wen-Chieh Wu 吳文傑 (National Chengchi University, Taipei, Taiwan) Defining contemporary political and economic situation of Taiwan
 • 14:00 – Zbyszko Melosik (AMU, Poznań) There is no end of paradigms war in social sciences. A meta-analytic approach
 • 15:00 – Diana Odier-Contreras Garduno (Utrecht University) Legal & interdisciplinary legal research: opportunities & challenges
 • 17:00 – Filippo Marsili (Saint Louis University) Rule of Law and Rule of Man in Early Imperial China: A Cross-cultural Perspective

Consultations 1
13:00 – Jack Wu (National Chengchi University, Taipei, Taiwan)
18:30 – Filippo Marsili (Saint Louis University, USA)

***

26.10.2021 TUESDAY

Discussion panel
Moderated by: Agnieszka Gromkowska-Melosik, Bartosz Hordecki

 • 09:45-11:15 – Polityka drogi okrężnej: chiński obszar kulturowy z perspektywy hermeneutyki wielojęzykowości / Politics of detour: Chinese culture from the perspective of the hermeneutics of multilinguisticality (in Polish language: discussion around the book written by T.R. Szymczyński). 
  Participants: Zbyszko Melosik, Arkadiusz Żukowski, Marcin Jacoby, Edward Jeliński, Radosław Fiedler, Anna Sakson-Boulet, Tomasz R. Szymczyński

Lectures – session 2
Moderated by: Anna Sakson-Boulet, Tomasz R. Szymczyński 

 • 11:30 – Andrzej Stelmach (AMU, Poznań), Wykorzystanie analizy systemowej do badania systemu politycznego na przykładzie Polski / Using system analysis to research the political system, Polish example
 • 13:00 – Lorenzo Maggiorelli (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia) Researching China’s rising position in Latin America: six channels of interaction
 • 14:30 – Stefano Pelaggi (Sapienza-Università di Roma, Italy) Italians and the invention of Italian cuisine as an essential element in the construction of national identity

Workshop 1
16:00 – Aleksandra Boroń (AMU, Poznań) Social and Psychocultural Reconstructions of Identity

Consultations 2
16:00 – Stefano Pelaggi (Sapienza-Università di Roma, Italy)
19:00 – Lorenzo Maggiorelli (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia)

***

27.10.2021 WEDNESDAY

Lectures – session 3
Moderated by: Agnieszka Gromkowska-Melosik, Michał Klichowski

 • 9:30 – Christoph Wulf (Freie Universitat, Berlin) Digitization in the Anthropocene. Challenges and New Perspectives
 • 11:00 – Carlos Smaniotto Costa (Lusophone University of Humanities and Technologies): Experiences in Building a Research Proposal

Lectures – session 4
Moderated by: Zbyszko Melosik, Bartosz Hordecki

 • 13:00 – Ian Gadd (Bath Spa University) What is the ‘History of the Book’ and why does it matter?

Consultations 3
12:30 – Carlos Smaniotto Costa (Lusophone University of Humanities and Technologies)
14:30 – Ian Gadd (Bath Spa University)
14:30 – Diana Odier-Contreras Garduno (Utrecht University)
16:00 – Christoph Wulf (Freie Universitat, Berlin)
16:00 – Juan Luis Fuentes (Universidad de Madrid)

***

28.10.2021 THURSDAY

Lectures – session 5
Moderated by: Paulina Pospieszna, Anna Sakson-Boulet

 • 9:30 – Juan Luis Fuentes (Universidad de Madrid) Civic Participation of Youth in Social Networks: New Capacities for a New Democracy?
 • 11:00 – Felix Krawatzek (ZOiS, Berlin) Focus Groups: From design to execution & analysis
 • 12:30 – Susann Worschech (European University Viadrina. Frankfurt/Oder) Using Social Network Analysis (SNA) in Social Sciences
 • 14:00 – Radosław Fiedler (AMU Poznań) Think-tanks: a university without students?

PhD students session 1
15:00 – Moderated by: Celina Czech-Włodarczyk, Sylwester Matkowski 

 • 15.05 – Jakub Adamczewski (UAM WSE) Teacher education for the future. What can we learn from the Finnish example?
 • 15.20 – Adam Araszkiewicz (UAM WNPiD) The rise of China and the birth of the bipolar world order
 • 15.35 – Agnieszka M. Barwicka (UAM WSE) Challenges of Polish teachers during the COVID-19 pandemic
 • 15.50 – Aleksandra Karoń (UAM WSE) Mathematical thinking and prevention of math anxiety: an example of one element of an original pedagogical experiment
 • 16.05 – Weronika Klon (UAM WSE) Resilience and Psychological Flexibility. Closed or distanced
 • 16.20 – Stanisław Stefaniak (UAM WPiA) Greening Polish monetary policy? Mandate and tools of NBP in the context of climate risk and decarbonisation.
 • 16.35 – Radosław Trepanowski (UAM WPiA) The effect of auto-persuasion on willingness to vaccinate against covid-19
 • 16.50 – Agata Trębacz (UAM WSE) Co-planning for co-teaching. Routines that work

Workshop 2
17:30 – Marcin Gierczyk (SU Katowice) Problem-based supervision

***

29.10.2021 FRIDAY

Lectures – session 6
Moderated by: Agnieszka Gromkowska-Melosik, Aleksandra  Boroń, 

 • 9:30 – Paulina Kewes (Oxford University) How to do transnational and comparative research
or >> CLICK <<
 • 11:00 – Tom Harrison (University of Birmingham) Alleviating Online Harms Through Character Education

Consultations 4
14:30 – Paulina Kewes (Oxford University)
14:30 – Tom Harrison (University of Birmingham)
15:30 – Felix Krawatzek (ZOiS, Berlin)
17:00 – Susann Worschech (European University Viadrina, Frankfurt/Oder)

PhD students session 2
12:45 – Moderated by: Anna Sobczak, Żaneta Garbacik  

 • 12.50 – Katarzyna Bartkowiak (UAM WSE) Nauczycielu, zrób SELFIE! O potrzebie autoewaluacji kompetencji cyfrowych nauczycieli
 • 13.05 – Aleksandra Bawolska-Piszczatowska (UAM WSE) Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną
 • 13.20 – Magdalena Biela – Cywka (UAM WSE) Prawo skazanego do wnoszenia skarg w świetle prawa międzynarodowego i krajowego w dobie COVID-19
 • 13.35 – Żaneta Garbacik (UAM WSE) Aspekty psychospołeczne w pracy akademickiej – kluczowe obszary ryzyka
 • 13.50 – Marlena Kaźmierska (UAM WSE) Edukacja seksualna i profilaktyka zdrowotna na przykładzie endometriozy – studium porównawcze Polski, Nowej Zelandii i Australii
 • 14.05 – Agnieszka Nymś-Górna (UAM WSE) Wyzwania pracy penitencjarnej wobec skazanych z niepełnosprawnością fizyczną
 • 14.20 – Daria Wrona (UAM WSE) Antropologiczne podstawy cosplayu, czyli subwersywny potencjał karnawału i podróż cosplayera
 • 14.35 – Michalina Kowala (UAM WPiA) Soft law jako narzędzie Komisji Europejskiej do walki z dezinformacją
 • 14.50 – Ewelina Szczechowiak (UAM WSE) Kluczowe determinanty poprawy wiedzy ekonomicznej uczniów szkół podstawowych
 • 15.05 – Emilia Wieczorek (UAM WSE) Przywództwo w edukacji. T. Bush. – 8 modeli

15:30 Lottery, closing and farewell

***

II International Summer School – Scientific excellence – origins, research, results:
https://www.facebook.com/events/587125835736354/

Asian Studies Scientific Circle at AMU FPSJ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1448775542185259&id=285179118544913